Dlouhodobě prosazujeme SBĚRNÉ MÍSTO vedle zemědělského družstva

12.11.2020

Vážení spoluobčané, 

rádi bychom vás informovali, že se nám nakonec daří prosadit budoucí sběrné místo na pozemku 535/1. Jedná se o trojúhelníkový pozemek naproti odbočce směrem k Benátkám nad Jizerou. Argumentovali jsme ideální polohou, dobrou obslužnosti, jak pro občany Staré Lysé, tak pro občany Čihadel a dalším viz níže. Cesta k umístění sběrného místa na tento pozemek nebyla jednoduchá. Dalo nám dost práce vyřídit vše s úřady a přesvědčit koalici, aby sběrné místo bylo zde.

Před rokem, v rámci druhé změny územního plánu obce Stará Lysá, se obec obrátila na úřady s žádostí, zda by sběrné místo mohlo být na pozemku 134/1, které navrhovala koalice (tedy v lokalitě mokřadu Hladoměř). Odpověď přišla jednoznačná (a byli jsme za ni rádi), doslova citujeme:

Zásadně nesouhlasíme s využitím pozemku 134/1, severně od ČOV (cca 3000 m2) pro umístění sběrného místa obce Stará Lysá.

Jedná se o pozemek v údolní nivě Mlynařice, na který přímo navazuje lokální biokoridor. Provoz sběrného místa bude působit rušivě na přilehlé mokřady a vodní tok. Navíc lze předpokládat manipulaci s nebezpečnými látkami, které by mohli přímo i nepřímo ovlivnit ekologicko-stabilizační funkce údolní nivy a toku. Záměr na zřízení sběrného místa doporučujeme situovat do plochy Z4, v sousedství zemědělského areálu. Jelikož je plocha dlouhodobě nevyužitá, nic nebrání úpravě regulativů pro nový způsob využití. Navíc by k jeho dopravní obslužnosti nebylo potřeba projíždět obytnou zástavbou, jak je tomu v případě návrhu u ČOV.

Když jsme se o půl roku později na Městský úřad v Lysé nad Labem obrátili s žádostí, zda bude nutné pro využití pozemku 535/1 iniciovat změnu územního plánu, dostali jsme odpověď, že ano. Zajímavé však bylo vyjádření, ze kterého plynulo, že tentokrát nám naopak nedoporučují tuto výstavbu sběrného místa na pozemku 535/1 (pozemek 535/1 je obecní pozemek, který je součástí plochy Z4 a byl dříve doporučen Městským úřadem v Lysé nad Labem pro stavbu sběrného místa), ale doporučují pozemek 134/1, který je hned vedle mokřadů a byl nám dříve výslovně zakázán. Poslední stanovisko Městského úřadu v Lysé nad Labem je přiloženo zde.

Stanovisko je zajímavé (svým řekněme lehce tendenčním obsahem). Řadu věcí totiž převrací a osoba neznámá místní situace by opravdu mohla nabýt pocit, že se sběrné místo na pozemek 535/1 nehodí. Nicméně skutečnost je jiná. Pozemek 535/1 je z našeho pohledu ideální pro stavbu sběrného místa jak z pohledu umístění, tak z pohledu současného využití. Pozemek se nachází hned u hlavní silnice mimo zastavěnou oblast a je dobře obslužný z obou částí obce. Navíc je v blízkém sousedství zemědělského areálu, kam se stavby podobného typu hodí.

Zarážející je pro nás, že pan starosta nebyl schopen nebo spíše nechtěl s úřadem v Lysé nad Labem vyjednat možnost stavby sběrného místa na pozemku 535/1, a ani nebyl schopen zajistit vyjádření z úřadu, proč úřad změnil své původní stanovisko a doporučuje nám sběrné místo v lokalitě mokřadů. Přitom jak sám a často na ZO tvrdil s pane Svobodou často komunikoval. Ještě horší je, že pan starosta s několika členy koalice, začal slepě prosazovat umístění sběrného místa do těsné blízkosti mokřadu Hladoměř a hájit tak nové stanovisko (stavba sběrného místa na mokřadech by totiž pomohla plánu se stavbou haly na mokřadech). Všechny rozumné argumenty proč sběrné místo nestavět u mokřadů byly ignorovány. Hrozilo, že si tento nesmysl koalice prosadí a sběrné místo se u mokřadů postaví. Proti tomuto jsme se ostře ohradili!

Naštěstí součástí původního vyjádření bylo i zamítavé stanovisko krajského úřadu, který s výstavbou sběrného místa u mokřadů nesouhlasil. A to zejména z důvodu výskytu obzvlášť chráněných živočichů. Na krajský úřad jsme se proto jako opozice obrátili s žádostí o vyjádření k rozporuplným stanoviskům úřadu v Lysé nad Labem. Krajský úřad jasně potvrdil svoje odmítavé stanovisko ke stavbě sběrného místa v lokalitě mokřadů Hladoměř a přišel s řešením, jak postavit sběrné místo na pozemku 535/1, tedy vedle areálu zemědělského družstva.

Jsme velice rádi, že sběrné místo prosazované starostou a koalicí u mokřadů NEBUDE. Kvitujeme pomoc krajského úřadu najít cestu, jak sběrné místo vytvořit u zemědělského areálu. Rozhodně nesouhlasíme s výroky koaličních zastupitelů, kterým je ekologie a rozumné nakládání s přírodními krásami pouze k smíchu viz jednání ZO, kde zazněly jejich argumenty: "když tam postavíme sběrné místo, tak oni (myšleno chráněné druhy živočichů) odtáhnou". Možná se koalice pobavila, nám tím spíše zastupitel Curych ukázal svou lhostejnost vůči přírodě ve Staré Lysé.

Jan Hromádko a Marek Švitorka - vaši opoziční zastupitelé