Demokracie a veřejný zájem ve Staré Lysé – příspěvek na pokračování

01.02.2020

Rád bych v tomto příspěvku navázal na předchozí článek a doplnil relevantní informace z jednání zastupitelstva konaného dne 22. 1. 2020 týkající se daného tématu, zejména zveřejňování zvukového záznamu ze zasedání zastupitelstva obce.

V minulém příspěvku jsem napsal, že nejlepším způsobem, jak v naší obci zlepšit situaci by bylo zavést nahrávání zasedání zastupitelstva spojené s následným zveřejněním záznamu na oficiálních webových stránkách obce. Z tohoto důvodu jsem znovu navrhl na bod jednání zavedení výše uvedeného návrhu. Bohužel i přes problematickou situaci v obci, pro výše uvedený návrh nehlasovala většina zastupitelů. Pro mě je tento výsledek zarážející zejména z tohoto pohledu. Zastupitel Petr Vojtěch, který představil svůj podnikatelský záměr výstavby objektů v lokalitě tůní a mokřad Hladoměř. V záměru označuje dva zastupitele za "lháře" (záměrně uvádím v uvozovkách, protože v jeho projevu to přímo nezaznělo, ale lze to z něj odvodit), kteří mylně informují o tom, co tam chce postavit a tvrdí, že on o hale, kamionech a ubytování pro zaměstnance nemluvil a pokud ano, tak je to vytržené z kontextu a zveličené. Právě tento zastupitel by měl být první, který bude prosazovat nahrávání a zveřejňování záznamu ze zasedání zastupitelstva obce a prosazovat maximální snahu o informovanost občanů. Svým postojem při hlasování, kdy již tři zastupitelé předem vyjádřili svůj záměr hlasovat pro, a stačil již jen jeden hlas pro přijetí návrhu, se zdržel hlasování a návrh tak nebyl přijat. Je zvláštní, že právě tento zastupitel, rozložením sil při hlasování, dostal možnost svým postojem přímo rozhodnout zda se návrh přijme či ne. Je na každém z nás, abychom se nad tímto postojem zamysleli a udělali si na něj vlastní názor.

POZITIVA a NEGATIVA nahrávání a zveřejňování záznamu.

Základním pozitivem je dostupnost původních nezkreslených informací všem lidem, kteří o ní mají zájem. V dnešní době je řada lidí časově vytížená a nejsou schopni se přizpůsobit termínům zasedání. I my zastupitelé se na termínu domlouváme společně a někdy to není lehké najít termín, který nám všem vyhovuje. Také se řada lidí stará o malé děti a nemůže je nechat doma samotné. Těch individuálních problémů může být spousta. Taktéž si přiznejme, že pro řadu lidí může být poslech nahrávky pohodlnější. Z diskuse k tomuto tématu však ze strany většiny koaličních zastupitelů zazněla spíše kritika na občany, že se málo o dění zajímají, na jednání nechodí, a když se veřejně projednával územní plán obce, nikdo nepřišel. Jako zastupitelé bychom si měli plně uvědomit, že jsme tu pro občany a ne oni pro nás, proto bychom jim měli dát maximální možnost svobodného přístupu ke všem informacím. Taktéž si myslím, že bychom jim řadu informací měli více vysvětlit (např. územní plán a jeho důležitost), tak aby tyto informace mohli lépe pochopit. Když budou lidé více informováni a více jim informace vysvětlíme, tak se o dění v obci budou více zajímat. Když lidem dáme větší prostor pro vyjádření svého názoru, který budeme akceptovat a zahrneme ho do výsledků jednání, tak aby občané viděli, že na jejich názory dáme, opět toto více lidí osloví a zapojí do obecního dění. Za současné situace, kdy se informace k lidem dostávají jen velmi obtížně, řada lidí na dění v obci zanevře a připadají si jak diváci u televize, kde mohou věci pouze sledovat a ne na ně reagovat.

Nevýhoda, mnozí to vnímají spíše jako nepříjemnou věc, je ta skutečnost, že projev je nahrán a každý si může přehrát i starší nahrávku. Obava z toho, že jsem neuváženě něco dříve řekl, je plně pochopitelná a však nemůže překonat výše uvedené výhody. Osobně jsem toho názoru, že ti kteří vstoupili do komunální politiky s čistými úmysly a touhou pracovat pro dobro všech občanů obce se nemají čeho obávat. Občané sami ve volbách zhodnotí a rozhodnou kdo co kdy říkal, jak se choval a jak měnil názory, jen je nutné všem občanům obce dát možnost získat nezkreslené informace. Možnost získávat informace je jeden ze základních pilířů fungující demokracie. Demokratické státy a společenská zřízení se právě vyznačují maximální snahou o informovanost občanů. Snahou informace směrem k občanům nedávat nebo je filtrovat se vyznačují totalitní státní a společenská zřízení.

Nahrávání a zveřejňování záznamu zasedání zastupitelstva provádí řada obcí. 

Řada obcí dokonce zasedání přenáší v místní televizi. Je třeba si jasně uvědomit, že zasedání zastupitelstva je veřejné, princip veřejnosti je základem celého principu obecního fungování. Tím, že je zasedání veřejné a může na něj přijít každý, a každý občan obce na něm může vznášet dotazy, není žádný důvod proč jej nenahrávat a neposkytnout tyto informaci všem občanům. Je zde třeba jasně oddělit pohled na nahrávání jako na něco neslušného a zakázaného. Je jasné, že nahrávat si soukromé jednání je neslušné a pravděpodobně nezákonné, nicméně nahrávání veřejných jednání je povolené a jelikož je to veřejné, tak na tom nevidím nic špatného. Všichni bychom to měli vnímat stejně, jako je nahrávání a přenášení jednání parlamentu, senátu atd. Nikdo z nás na tomto nevidí nic špatného, všichni to vnímají jako možnost poslechnout si to, co jejich volení zástupci říkají. Obecní zastupitelstvo je pro obec to samé jako parlament pro ČR.

Snaha lidem představit líbivý projekt.

Závěrem bych se krátce vrátil k tématu referendum na prodej pozemku v lokalitě tůně a mokřad Hladoměř. Byl bych velmi rád, kdyby referendum bylo o tom, zda chceme, aby tato lokalita zůstala klidnou, přírodní a relaxační zónou pro všechny občany obce nebo zda ji prodáme a podstoupíme riziko přestavby části této lokality dle něčího podnikatelského záměru a bude sloužit pouze potřebám jednoho podnikatele. Rozhodně bych se chtěl ohradit proti snaze diskreditovat referendum tím, že pan Vojtěch nikdy o hale, kamionech a ubytování zaměstnanců nemluvil. Je to jen snaha odvést pozornost od referenda a snaha lidem představit líbivý projekt na využití pozemku. Jelikož se mě velice dotýká, jak se v naší obci veřejně lže, a občané v obci jsou manipulováni zkreslenými informacemi, obrátil jsem se na ministerstvo vnitra a požádal je o právní výklad problematiky zveřejnění záznamu z jednání zastupitelstva. Se stejným dotazem jsem se obrátil i na dvě organizace zabývající se lidskými právy, občanskou svobodou a demokracií (amnesty international a frank bold), které v prosazování demokracie a občanských práv mají velké zkušenosti. Pokud se právní výklad přikloní, že zasedání zastupitelstva je vždy veřejné a i soukromý záznam lze zveřejnit, rádi záznam na našich webových stránkách zveřejníme. Tímto si bude moci každý udělat svůj vlastní názor, jak se celá situace vyvíjela a jak velký je rozdíl v tom co pan Vojtěch uvedl na veřejném představení dne 15. 1. 2020 a tím, co uvedl při schvalování záměru prodeje pozemku dne 10. 12. 2019.

JH