Demokracie a veřejný zájem Staré Lysé

17.01.2020

Zamyšlení nad prodejem obecního pozemku 140/81

Dne 15. 1. 2020 se konalo veřejné představení záměru koupě a následné výstavby na pozemku 140/81 v lokalitě mokřad a tůní Hladoměř. Ti, kteří byli přítomni a současně se i zúčastnili zasedání zastupitelstva dne 10. 12. 2019, si udělají vlastní názor na informace, které tam zazněly. Ti, kteří se zúčastnili pouze veřejného představení záměru konaného 15. 1. 2020, mohou mít názor zkreslený, protože prvotní informace o záměru výstavby, které byly panem Vojtěchem sděleny dne 10. 12. 2019 nemají nebo je mají pouze zprostředkované. Nebudu rozebírat jednotlivosti, které zazněly, protože řada z nich nebyla pravdivá. Níže uvádím své subjektivní názory a zamyšlení nad hlavním poselstvím, které mě z náhle svolaného představení záměru, v reakci odvrátit naše referendum, vyplynuly.

Rozdíly ve tvrzeních ...

První ze základních sporů představoval rozdíl mezi tím, co pan Vojtěch tvrdil 10. 12. 2019 a tím co představil 15. 1. 2020. Rád bych k tomu uvedl, že ti co tam byli, vědí, že pan Vojtěch jasně hovořil o tom, že tam chce postavit výrobní a skladovací halu! Těm co na ZO byli a již zapomněli, bych rád připomněl, že zasedání zastupitelstva je veřejné a každý kdo tam přijde, si může pořídit jeho záznam. Veřejnost zasedání zastupitelstva je v tomto případě nadsazena nad zájmem o ochraně osobnosti. Zde bych nechtěl řešit, zda to co řekl tak i myslel, nebo zda se postupem času, jak rostl odpor a informovanost občanů o hale na mokřadech, měnil i jeho názor co nakonec kompromisně představí a snad tam i případně postaví. Chtěl bych, abyste se všichni zamysleli, zda to nemělo celé probíhat jinak?

Netransparentní prodej obecního pozemku ...

Přiznejme si, že na zasedání zastupitelstva moc lidí nechodí a zápisy jsou velmi ... stručné. Dne 10. 12. 2019 se schválil záměr prodeje na výše uvedený pozemek. Na úřední desce se nenápadně objevil až dne 3. 1. 2020 v čase dovolených. Má být 15 dní zveřejněn k případným připomínkám. Dojde tak k naplnění zákonných povinností, aby mohl být koalicí na zasedání zastupitelstva dne 22. 1. 2020 jistě prodán. Když se kouknete na to, kdo pro záměr prodeje 10. 12. 2019 hlasoval, jsem si jist, že 22. 1. 2020 by byl pozemek prodán panu Vojtěchovi bez toho, aniž by 95% obyvatel obce o čemkoli vědělo. Nikdo by nevěděl, co tam má vzniknout a nic by nebránilo investorovi plně využít potenciál pozemku daný schváleným územním plánem. Nechci zde do detailu rozebírat, jaká jsou, či v tomto případě spíše nejsou omezení pro tuto "připravenou" oblast Z17. Jen stručně uvedu, že jsou velmi obdobná omezením pro pozemky, na kterých stojí areál zemědělského družstva Agáta. Osobně jsem toho názoru, že proces prodeje pozemku měl být jiný, veřejnější a transparentnější. Mělo být jasně informováno, že pozemek se nachází v lokalitě mokřad, že je určen pro výrobu a skladování. Pan Vojtěch měl veřejně představit podrobný projekt toho, co tam plánuje a poté se mohl i schválit záměr. Tento záměr se měl stát jedním z obecních veřejných témat a diskusí občanů. A až po určité době, kdy se názory v obci ustálí, mohlo dojít k hlasování o prodeji či neprodeji takového pozemku.

Vydírání a zastrašování ...

Druhá a pro mě horší je ta skutečnost, tedy názor pana Vojtěcha i pana starosty Vančíka na případné referendum o prodeji tohoto výrobního a skladovacího pozemku v diskutabilní lokalitě. Pan Vojtěch ve svém projevu jasně řekl, že pokud by na prodej pozemku mělo být vypsáno obecní referendum, tak o prodej pozemku již stát nebude! Důvodu, který pro toto uvedl už nerozumím vůbec. Pan Vojtěch je v jasném střetu zájmu, protože je zastupitel obce. Pan Vojtěch je také členem koalice a osobně bych řekl, že i její neformální vůdce. Tímto je jasné, že i ostatní členové koalice jsou ve střetu zájmu a referendum je v tomto případě více než na místě, vezme-li v úvahu cenu pozemku (odhad by se před ZO 22.1. jistě stihl a pan Vojtěch by jako jediný kandidát nabízel předpokládám o něco více ...) a problematické vnímání jeho prodeje. Jediná logická věc, která mě napadá, proč nechtít referendum je to, že jsou si jisti, že pro prodej pozemku by hlasovali všichni ti, co hlasovali pro záměr prodeje pozemku a je tedy 100%, že pozemek by mu zastupitelstvo prodalo. Dále mi přijde smutné, že pan Vojtěch uvedl, že když si v obci nekoupí pozemek, již nadále nebude mít sídlo firmy zapsané na adrese svého trvalého bydliště a převede sídlo do Milovic a obec tím přijde o příjem z daní, které do obce plynou z jeho daní. Nechci nikomu říkat, co si o tomto má myslet, ale na mě to působilo jako pokus o vydírání. Skandální mi však v tomto případě přijde přístup pana starosty k referendu, zejména jeho vyjádření, že jsme údajně podpisy pod plánované referendum získali na základě uvedení občanů v omyl, že pan Vojtěch chce stavět halu a on teď říká, že to úplně hala nebude (viz sporný bod 1). Nebudu se vracet k tomu, že pan Vojtěch 10. 12. 2019 jasně mluvil o hale a točně pro kamiony. Demokratický zákon hovoří jasně, starosta nemůže referendum nevyhlásit, když splníme náležitosti pro referendum. Lidé se pod referendum podepsali zejména z toho důvodu, že o prodeji výrobního pozemku neměli dostatečné (spíše žádné) informace. Ve středu získali nějaké informace o tom, co by tam mělo být a viděli a slyšeli způsob jakým jim to bylo podáno a teď by tedy měli dostat možnost se vyjádřit! Způsob jakým pan starosta pohrdá referendem (základním principem demokracie), je pro mě zarážející! Z mého pohledu je referendum jedním z nejvyšších prvků demokracie a je potřeba ho hájit a ctít, protože bychom se mohli dostat zpět do doby minulého režimu. Tady mi opět přijde logické, že pan starosta nechce referendum proto, protože si je jistý, že pozemek zastupitelé prodají panu Vojtěchovi v poměru 2 proti, jeden se zdržel, 4 pro. 

Zvláštní praktiky prodeje obecních nemovitostí ...

Připomenu  zajímavou odpověď pana starosty na to, jak prý probíhá prodej obecních pozemků. Zájemce si dá žádost, pak zastupitelstvo projedná záměr (schválený pak musí 15 dní viset na úřední desce) a poté se za odhadní cenu prodá navrhovateli. Zde je do třetice opět jasné, že bez referenda je prodej pozemku pro pana Vojtěcha jasný. Nicméně takto to nelze. U dražších pozemků by měla obec jako dobrý hospodář udělat řádné výběrové řízení a prodat to tomu zájemci, který pro obec představí nejlepší podmínky (úmyslně nepíši nejvyšší cenu).

Lži a pomlouvání ...

Třetí diskutabilní téma, které na veřejném představení proběhlo bylo vyjádření pana starosty ke sporným situacím v obci. Pan starosta pojal tento bod jen jako útok na mě a Marka Švitorku, který se z pracovních důvodů nemohl zúčastnit a tedy ani bránit či reagovat. Na veřejné představení záměru koupě obecního pozemku nepatří takovéto špinění či napadání webu opozice. Jsem velice rád, že máme demokracii a každý z nás si může psát, co chce (tedy pokud někoho neuráží), může prezentovat své názory a postoje. Věřím, že pana starostu naše příspěvky netěší, ale je to naše legitimní možnost, jak spoluobčanům ukázat jiný pohled na věci než, které představuje obecní úřad a pan starosta. Prosím čtenáře, kteří došli až sem, aby se zamysleli nad tvrzením pana starosty, že věci otáčíme, překrucujeme a nemluvíme pravdu. Naopak náš požadavek (a teď mohu mluvit, tedy psát i za Marka i celou opoziční kandidátku) je maximální míra informovanosti a otevřenosti vůči všem našim spoluobčanům. Již 2 roky se snažíme, aby veřejná zasedání obce byla nahrávána a poté na oficiálních webových stránkách obce zveřejňována. Taktéž se snažíme, aby podklady pro jednání byly veřejné (teda kromě těch, které jsou tajné a v souladu GDPR) tak, aby si každý občan mohl udělat svůj vlastní názor na to, kdo co řekl, jak vystupuje, jak se chová a jak jedná. Byla by to nejlepší věc jak v malé obci, jako je naše, zabránit šíření lží a pomluv. Opravdu si myslíte, že ti, kteří se snaží vše co nejvíce zveřejňovat, jsou ti, co si vymýšlí a překrucují? Není to náhodou naopak? Myslím si, že pan starosta a jeho minulí i současní podporovatelé nechtějí, aby lidé znali skutečnou pravdu, proto soustavně odmítají nahrávání a zveřejňování záznamu ze zasedání zastupitelstva přesto, že v dnešní době by to nebylo vůbec složité. V prvním kroku to chce upravit jednací řád obce a pak už jen pokračovat jako spousta jiných obcí v zemi, kde to funguje a každý si může pustit, co kdo řekl. Vzhledem k tomu jaká je situace v obci je nahrávání a zveřejňování záznamu z jednání zastupitelstva obce tou nejlepší cestou, jak situaci v obci zlepšit. Také si myslím, že současný rozruch kolem referenda v obci by se vůbec nekonal, kdyby byly zasedání obecního zastupitelstva zveřejňována a celkově zlepšen přístup obce k informovanosti občanů.

Lysá doporučuje zřídit VD v Z4 ...

Smutné bylo, že tématem diskuse bylo, jestli pan Vojtěch na mokřadech chtěl postavit halu nebo něco hezčího, ale už vůbec se neřešilo to, zda v této lokalitě má smysl stavět něco, co je v územním plánu obce definováno jako výroba a skladování. Prošel jsem si ještě jednou podklady všech zainteresovaných stran, které se vyjadřují k územnímu plánu obce a je z nich patrné, že lokalita tůní a mokřad Hladoměř se postupně stává významným ekologickým prvkem v krajině (vyskytují se zde obzvláště chráněné druhy ropuchy obecné a užovky obojkové). Přijde mi škoda narušovat takovéto hezká místa, kterých postupně ubývá, jen kvůli tomu, že teď někomu vyhovují v podnikatelském záměru. Velká škoda je, že i když nám odbor životního prostředí z Lysé nad Labem doporučuje zřídit si oblast VD (výrobu a skladování) v oblasti Z4, což je prostor za Agátou, nikdo z vedení obce na to nereflektoval. Chápu, že některé pozemky v této lokalitě jsou soukromé a že jednání mohou být složitá, ale byla by škoda to nezkusit. Dost často se v životě stává, že věci, které jsou jednoduché (prodej pozemku u mokřad a stavba haly) není to nejlepší. Získání vhodného pozemku v jiné lokalitě může být časově náročnější, ale z ekologického pohledu i krajinného pohledu je tato lokalita mnohem vhodnější pro oblast VD - výroba a skladování. Taktéž by se obci mohlo podařit získat větší lokalitu a uspokojit požadavky všech místních podnikatelů, což by bylo mnohem férovější, než jen jednomu něco prodat, a ten pak může nebo nemusí některým dalším zájemcům objekt pronajímat. Je jasné, že většina podnikatelů by chtěla mít svůj vlastní objekt a k tomu by měla obec přistupovat rovným a hlavně stejným dílem.

Referendum je tajné, někteří občané se přesto bojí šikany ze strany obce ...

Závěrem bych chtěl uvést, že tímto příspěvkem jsem nechtěl více či méně zainteresované osoby naštvat či poškodit, chtěl jsem, jen aby se všichni v zájmu klidných vztahů v obci znovu zamysleli, jestli někde nevznikla chyba, zda se nemohlo něco udělat lépe a hlavně zda existuje nějaká možnost jak vyjít vstříc všem zájemcům o prostory pro výrobu a skladování a nenarušit tím klidnou lokalitu tůní a mokřad Hladoměř. Osobně si myslím, že velmi málo snahy bylo vynaloženo na vytvoření vhodného prostoru v oblasti za Agátou. Umístění výrobních prostorů do této lokality by mohlo uspokojit požadavky všech našich podnikatelských subjektů na jedné straně a všeobecný záměr o zachování klidné lokalit kolem mokřad a tůni Hladoměř na druhé straně. Eskalování již dost vyhrocené situace kolem prodeje pozemku 140/81 nic nevyřeší, jen to způsobí, že lidé v naší obci budou na sebe zlí, nebudou se zdravit a mnozí z nich se budou bát říci svůj názor, což už se bohužel děje.

Jan Hromádko