Čolek obecný v naší nádrži

24.06.2018

V požární nádrži ve Staré Lysé žije vzácná forma Čolka obecného.

Můžete ho spatřit jako malého cca 10 cm velkého ocasatého obojživelníka, často na svislé stěně nádrže pod hladinou.

Čolci v naší obci jsou vyjímeční tím, že po celý život žijí a rozmnožují se ve vodě ( tzv. pedomorfní forma).

Jsou předmětem zkoumání vědců včetně Národního muzea a celá nádrž podléhá ochraně dle zákona.

Žádáme tímto všechny, aby se podíleli na ochraně nádrže a živých tvorů v ní žijících, tzn. nic do nádrže nevhazovali, a to zejména živé ryby, které populaci čolka ohrožují.

(V květnu 2018 se dostalo hejno japonských kaprů do nádrže a je velmi obtížné je odsud odstranit.)

 Votroubek Pavel a Hana Zástěrová, Stará Lysá