Co jsme dokázali a co bez Vás již nedokážeme

27.09.2018

Přesto, že naše sdružení nezávislých kandidátů má jen jednoho zastupitele a řadu aktivních občanů podařilo se nám za poslední rok, co jsme se utvrdili, že obec "řídí" nekompetentní starosta s pomocí skupiny loajálních zastupitelů, dokázat několik věcí.

Hlavní věc, kterou se nám podařilo prosadit, bylo zahájení dostavby mateřské školy. Jsme velice rádi, že naše děti již nebudou muset dojíždět do školek v okolních obcí, kde je velmi obtížné děti vůbec umístit. Doufáme, že neumístění dětí do školských zařízení již nebude žádné mladé rodině komplikovat návrat do pracovního procesu. Jak jsme již několikrát uvedli, je velká škoda, že se nepodařilo aktualizovat projekt školky, potřeby školky a stavba školky je tak provedena podle zastaralého projektu z roku 2009.

Stejně důležitá, možná ještě důležitější věc, kterou jsme dokázali změnit, byla snaha pana starosty přestavět budovu Národní školy na sociální byty pro osoby bez přístřeší (bezdomovce), osoby z domů na půl cesty, osoby žádající o azyl, osoby po opuštění vězení, imigranty atd. Tato snaha starosty plynula ze základní neznalosti dotačních programů poskytovatele dotace IROP. Velice zajímavé je, že když jsme na problém s cílovými skupinami upozorňovali, nebyl starosta, ale ani jeden ze členů zastupitelstva schopen, přečíst si základní informace k tomuto dotačnímu programu, i když na to měli více než měsíc, který byl mezi jednotlivým zasedání zastupitelstva. Pokud neumí nebo nechtěli číst, stačilo také zavolat kontaktní osobě z IROP a získat potřebné informace. Nedokážeme si představit, že by v naší klidné obci vzniklo 8 bytů pro nepřizpůsobivé občany. Z dotačního programu by plynula i nutnost tyto problémové osoby shánět a cíleně stahovat do těchto bytů. Rozumíme, že pro větší obce, které mají svoje problémové skupiny obyvatel je tento dotační program zajímavým způsobem, jak pro některé z nich zajistit ubytování. Pro naši obec by to však byl pouze nástroj, jak do obce tyto nepřizpůsobivé občany dostat. Zarážející je s jakou urputností si starosta toto prosazoval.

Další věci, které jsme se snažili prosadit, byly dotace (ve výši 85 %) na kompostéry, štěpkovač a sběrný dvůr. Oslovili jsme firmy, které se dotacemi zabývají. Dojednali jsme předběžné podmínky dotace a domluvili s firmou možné termíny schůzek, kde bychom dojednali podmínky výše uvedené dotace a probrali další možnosti, na co bychom mohli získat dotace. Starosta se k tomuto postavil velmi zdrženlivě až negativně a všechny navržené termíny jednání odmítl a další nechtěl dojednávat s tím, že o to nemá zájem.

Obdobná situace byla s problematickým stékáním vody z polí "nad Borovicí nebo chcete-li Srnčím dolem". Navrhli jsme možný způsob řešení, oslovili jsme několik firem, které se zabývají vodními stavbami, a požádali je o vypracování projektu, který by vzniklou situaci řešil. Na zasedání zastupitelstva jsme odhlasovali, že starosta jedinou firmu, která o to projevila zájem, pozve a na místě s ní probereme možnosti řešení a další detaily (zajistili jsme na to i součinnost dalších orgánů, jako je zemědělský podnik Agáta). Bohužel starosta firmu nekontaktoval. Ani po našem dalším apelu situaci neřešil. Je hrozné, že i přes to, že zastupitelstvo rozhodne, starosta stejně nic nekoná a dělá si co chce, tedy NIC! Škoda, že jsme této problematice jsme věnovali dost času a připravili řešení, které by problém se stékáním vody mohlo vyřešit a starosta se na všechno (pravděpodobně jen z trucu, že s tím přišla "opozice") vykašlal.

Obdobná situace byla i v případech, kdy jsme se snažili prosadit opravu dětských hřišť. Přes rok jsme téměř na každém zasedání zastupitelstva připomínali tento problém a vyslechli jsme si neskutečné množství výmluv (nejsou peníze, nevhodné místo, dlouhé dodací lhůty atd.), vždy to nešlo. Nakonec jsme se na posledním jednání zastupitelstva dozvěděli, že pouze pískoviště k fotbalovému hřišti je údajně objednané a do parku se prý umístí pár nových prvků. Škoda, že nebyla diskuze jaké a kam, maminky by se jistě rády vyjádřily a myslíme si, že by se rády vyjádřily i jaké typy prolézaček, kolotočů apod. jim přijdou vhodné a nejlepší. Bohužel starosta si vše rozhodl sám a předpokládáme, že výběrové řízení na dodavatele také neproběhlo.

Stejná situace byla i s opravou lávek přes Mlynařici (po X měsících jsou prý plechy dány pozinkovat, tak uvidíme jak dlouho se budou zinkovat ...), dále jsme byli svědky neřešení nutnosti projektu na zastávku u hospody (pan zastupitel Srnec, řekl že tam prý také moknul jako dítě, tak proč by tam neměli moknout i současné děti?!?), viděli jsme nechuť řešit přechody v obci i zklidnění dopravy v obci a mnohé další...

Neskutečné množství výmluv jsme slyšeli také v případě, kdy jsme chtěli řešit nedostatečné autobusové spojení do Lysé nad Labem. Pohádky o tom, jak jsme to kdysi zkoušeli a neuspěli, o tom jak málo lidí jezdí autobusem, a co kdyby nám ještě nějaký spoj nedejbože ubrali, prý buďme rádi za těch pár spojů co máme! Situace se za posledních pár let značně změnila. Hlavní důraz se nově klade na přijatelný komfort při dopravní obsluze obcí a až poté na obsazenost autobusů. Je zřejmé, že když jsou dlouhé intervaly mezi časy odjezdů (dopoledne je to i pět hodin), tak autobusy nebude nikdo využívat a radši pojede autem. Vynaložili jsme jisté úsilí ve snaze přidat nějaké autobusové spojení a doufáme, že od nového jízdního řádu nějaký ten autobus přibude. Je možné, že se nám to nepodaří, důležité je, že se o to snažíme a nevymlouváme se, že to nejde. Mnohem lépe by se situace vyjednávala, kdyby toto za obec řešil starosta. Hezký případ je patrný z řešení problému s odrezlým a upadlým označníkem zastávky před hospodou. Starostu jsme na to několikrát upozorňovali, odpověď byla vždy výmluva, proč to nejde, přitom nakonec stačilo, že jsme zavolali na OAD Nymburk a během pár minut to bylo vyřešeno a za týden opraveno.

Z výše uvedeného je dostatečně jasné jak nečinný a nekompetentní současný starosta je a potažmo celé zastupitelstvo, které pro obec jen velmi málo pracuje a  v mnohých případech spíše škodí. Smutné však je, že se řada našich pro obec prospěšných nápadů neřeší, dokonce i zamítne naše vyřešení problému, s kterým si starosta neví rady, viz výše zmíněné stékání vody z polí.

Svým aktivním přístupem k řešení problému se nám některé problémy podařilo vyřešit, bohužel v mnohých případech narážíme na neochotu či trucovitý přístup starosty a jeho "přátel" ovládající zastupitelstvo obce. Toto je věc, kterou již bez Vás, občanů Staré Lysé a Čihadel, nedokážeme změnit. Pokud, jako my, vidíte velké rezervy a velké možnosti, v kterých by se naše obec mohla zlepšit, přijďte k volbám a volte změnu k zodpovědnému vedení obce. Bez Vašich hlasů nebudeme mít v zastupitelstvu dostatečnou sílu něco prosadit. Nejjednodušší způsob, jak zvolit změnu k zodpovědnému vedení obce je jedním křížkem zaškrtnout celou naší kandidátku.

Sdružení nezávislých kandidátů Staré Lysé a Čihadel 

kandidátní listina číslo 4. v komunálních volbách 5.-6. října 2018