Dotazy Petra Curycha + naše odpovědi

10.03.2018

Email pana Petra Curycha s názvem: Dotaz k návrhům

Dobrý den,

rád bych se zeptal k návrhům, které uvádíte na stránkách, jaký by byl na jednotlivé akce rozpočet a jak je chcete financovat. Myslíte si opravdu, že je to v naší obci nutné a máme na to?

 • Chtěl bych vetší bezpečnost v obci (semafory, přechody, obytné zóny, retardéry apod.)

Máte pocit, že zde není nebezpečno? Kde by podle Vás měl být semafor? Kde a k čemu další obytné zóny a retardéry? Pokud někdo ve Vaší ulici jezdí jako čuně a máte strach o sebe a děti, je potřeba mu to nejdříve říct osobně.

 • Více akcí obce pro občany či větší podporu zastupitelstva těchto akcí ... myslím tím akce pro všechny, nikoli jednotlivých spolků.

Jaké akce by jste si představoval? Kdo by je pořádal ve svém volném čase? Lampionový průvod, čarodějnice, dětský den, které pořádá SDH je pro všechny, stejně tak akce pořádané spolkem Život Staré Lysé.

 • Výrazně zlepšit dopravní obslužnost obce - řešit lepší autobusové spojení do obce Lysá nad Labem (9 spojů denně pouze v pracovních dnech ve 21. století mi přijde hodně málo). Domn&iac ute;v&aa cute;m se, že to přispěje ke zlepšení komfortu bydlení v obci Stará Lysá, lepšímu styku s občany Lysé nad Labem a ke zvýšení hodnoty nemovitostí v obci Stará Lysá.

Máte představu, kolik lidí by reálně využívalo víc spojů? Jak často by podle Vás měl jezdit autobus? Nyní jezdí autobusy téměř prázdné.

 • Řešit lepší pěší spojení do obce Lysá nad Labem. Chodník, cyklostezka, in-line stezka pro mladé a samozřejmě zabezpečit toto pěší spojení tak, abychom se n nemuseli bát o svoje děti č i rodiče. Tzn. opatřit to kamerami, hlásiči a spojením např. na Městskou policii v Lysé nad Labem.

Je toto spojení opravdu nutné? Jedním z důvodů, proč jsme si vybrali Starou Lysou k bydlení je bydlení blízko k přírodě. A cyklostezek je tady hodně.

 • Chtěl bych, aby naše obec řešila problém s parkováním vozidel v době výstav u nádraží v Lysé nad Labem. Lysá nad Labem je naše nejbližší vlaková zastávka. Na doprav u vlaků přispívá dotacemi Středočeský kraj. Obyvatelům naší obce je bráněno v užívání vlakové dopravy.

Bráněno v užívání vlakové dopravy není !!! Jen musíte zaplatit parkování, což je dnes běžné, případně parkovát dál od nádraží. I v Praze musíte platit za parkování každý den a ne jenom v termínu výstav.

 • Větší otevřenost a informovanost obecního zastupitelstva vůči občanům obce (zveřejňování zvukového záznamu z jednání obecního zastupitelstva, zveřejňování podkladů pro jedná ;n&iacut e; obecního zastupitelstva, zveřejnění jednacího řádu atd.)

Zvukový záznam jednání zastupitelstva je pořizován jedním ze zastupitelů bez toho, aby na tuto skutečnost upozornil dopředu. Je to vůbec legální?

 • S výše uvedeným projektem by bylo možné spojit výstavbu pěší a cyklistické trasy na Čihadla. Když by se už jednou kopalo, tak se mohla položit kanalizace a vodovod a vrchní část upravit jako cyklos tezka.

Máte představu, kolik lidí bude toto spojení využívat? Proto jsem se nestěhoval na vesnici, abych jezdil po asfaltce. Les Vám nestačí?

 • Rekonstruovat současnou budovu Národní školy na kulturní centrum, tak aby budova přestala být ostudou obce.

Jak by podle Vás mělo být centrum využito? Nemyslíte že máme dost kulturních místností pro tak malou vesnici.

 • Dotaz ke článku Vtip nebo realita ... v kolik vstává starosta?

O jakou naléhavou situaci se jednalo? Nerozumím, proč by mělo být uvedeno, kdy vstávají naši zastupitelé/starosta v pracovní dny, a kdy o víkendu. Pokud je potřeba něco řešit, tak od toho jsou úřední hodiny. Nikdy jsem neměl problém cokoliv vyřešit a vedení obce mi vyšlo vstříc.

 • K článku o Tatře

Jasně, že je lepší mít novější auto, ale potřebuje to tak nutně naše obec, kdy se za rok jedná o jednotky výjezdů? Máte představu, kolik stojí servis na nové elektronikou prošpikované auto ? A na Tatře, která je jednoduchá, toho hodně opravíte svépomocí. Obec/SDH ušetří hodně peněz.

 • K článku Mají vlastní názor?

Proč se pan Hromádko převážně zdržuje hlasování, ačkoliv je proti některému z návrhů?

S pozdravem,

Petr Curych


Reakce Jana Hromádky ze 7.3.2018 

Dobrý den,

rád vám odpovím na Vaše otázky s pojené s mojí osobou.

 • Snažím se, všechny informovat, že pořizuji zvukový záznam z jednání, nikde se tím netajím a pořizování záznamu nepopírám. Jednání obecního zastupitelstva musí být vždy veřejné. V tomto případě je veřejný zájem nadřazen nad ostatními. O pořizování zvukových záznamů z jednání zastupitelstva, lze na internetu vyhledat dostatek informací, aby každý pochopil, že pořizování zvukového záznamu je legální a ani se o tom nemusí nikdo informovat. Jelikož bych rád, aby zvukové záznamy z jednání zastupitelstva byly zveřejňovány, obrátil jsem se s dotazem na ministerstvo vnitra. Pokud bychom záznamy chtěli zveřejňovat, musíme to mít v jednacím řádu a musíme splnit podmínku informovanosti a kontroly osobních údajů. Nicméně MVČR potvrdilo, že nahrávky pro svoji potřebu jsou legální bez nutnosti informovat ostatní o nahrávání. Vyjádření MVČR jsem předal starostovi, aby o tom věděl.

K tomuto bodu absolutně nechápu, proč jsou všichni ostatní členové zastupitelstva proti zveřejňování záznamu z jednání. Jediné co mě napadá, že něco chtějí před spoluobčany tajit.

 • Upravenou cyklostezku lze použít i pro in-line brusle a podobně. Každopádně malým dětem se po upravené cyklostezce bude jezdit mnohem lépe než po polních a lesních cestách. Některé cesty jsou písčité, jiné zase když zaprší, jsou rozbahněné. Každopádně v tomto případě myslím hlavně na naše děti. Využívání cyklostezky bude s přibývajícími možnostmi (pokračování do Lysé nad Labem atd.) narůstat.
 • Nevím o tom, že bychom v obci měli kulturní centrum, teda pokud za něj nepovažujete hospodu. Jinak to centrum bylo myšleno obecněji. Každopádně děti v obci se nemají kde scházet, ani důchodci v obci nemají prostor pro scházení. Cílem příspěvku hlavně bylo vyvolat všeobecnou diskuzi, z které by poté vzešlo nejlepší řešení.
 • Hlasování jsem se zdržel jen jednou. Samozřejmě to neznamená, že k dané věci nemám názor. Když jsem přesvědčen, že je něco 100 % špatně, hlasuji proti. Myslím si, že každý, když si přečte tyto stránky, nepochybuje, že mám svůj názor.

Dále bych jen stručně doplnil k některým bodům, které ale přímo nepatří mě.

 • Rozhodně by bylo potřeba regulovat rychlost při vjezdu do jednotlivých částí obcí. K tomuto účelu se jako nejvhodnější jeví radary se semafory.
 • Obec by měla podpořit ty občany, kteří mají zájem se věnovat dětem a akcím pro děti, ale i třeba i pro důchodce atd. Dotace pro spolky, prostory pro spolky atd.
 • U autobusů je hlavní problém dlouhý interval mezi spoji, kdo pojede ráno autobusem do Lysé nad Labem a pak až v poledne domů. Větší počet autobusů rozhodně zvedne zájem o autobusovou dopravu. Každopádně autem nemohou jezdit všichni.
 • Osobně mám několik zkušeností, kdy pana starostu obtěžovalo něco udělat pro toulavé a zaběhnuté psy ve Staré Lysé i přes to, že je to jeho povinnost. Myslím si, že takových lidí je podstatně více. Možná k Vám se chová jinak. Ke mě se dříve choval hezky, byl ochotný, vtipný a vstřícný člověk. Netuším co stojí za tak razantní změnou, jestli to, že dělá starostu nebo neunese odlišný názor.
 • K novému autu jen krátce. Nechápu ten názor, že opravy starého auta jsou levnější než nového. Předpokládám, že nové auto bude bez poruch a případně bude v záruce. Kdyby takhle uvažovali všichni tak si nové auto nekoupí nikdo a všichni jezdí ve 30 let starých plechovkách, které jen znečisťují ovzduší a představují větší bezpečnostní riziko než nová auta.

Jan Hromádko


Reakce Marka Švitorky 10.3.2018  

Dobrý den, pane Curychu,

i já odpovím alespoň na jeden dotaz.

 • Dotaz ke článku Vtip nebo realita ... v kolik vstává starosta?

O jakou naléhavou situaci se jednalo? Nerozumím, proč by mělo být uvedeno, kdy vstávají naši zastupitelé/starosta v pracovní dny, a kdy o víkendu. Pokud je potřeba něco řešit, tak od toho jsou úřední hodiny. Nikdy jsem neměl problém cokoliv vyřešit a vedení obce mi vyšlo vstříc.

Odpověď MŠ: Myslím si, že k odlehčení těžkého tématu komunální politiky přispěje i takováto, nadsázka či politická satira - jakou je myšlen tento článek nebo politický vtip. Jaká to byla situace přesně nevím, článek ji neobsahoval. Spíše jsem tím chtěl poukázat na to, že je opravdu smutné, když někdo vzbudí v naléhavé situaci jakéhokoli představitele jakékoli obce, že nakonec dostane pokutu za rušení nočního klidu!? Článek při tvorbě našeho webu byl samozřejmě myšlen s nadsázkou, i když jsem se doslech několik případů, kdy konkrétní občani a občanky telefonovali našemu starostovi v akutní situaci (ano mimo úřední hodiny) a ten je odmítl nebo ho telefonát přinejmenším obtěžoval. Což podle mého není korektní a takto si službu občanům, kteří ho volili nevysvětluji. Kdysi starostovi Vančíkovi někdo řekl: "uvědom si, že NEJSI VYVOLENÝ, ALE ZVOLENÝ" a měl pravdu. 

Věřím, že třeba máte zatím zkušenost dobrou, respektive zatím jste nevyjádřil opačný názor a tím by jste se okamžitě dostal na "black list" zastupitelstva i hasičů v obci. Pro dokreslení přikládám foto (které je volně ke stažení na oficiálních stránkách obce) z maškarní diskotéky ve 2016 kdy jsme měli s panem starostou velmi dobrý vztah, poté co jsem si dovolil přijít v létě 2017 na jednání zastupitelstva s podnětem ke zvážení, jsem byl vyhlášen nepřítelem číslo 1., urážen a pomlouván po celé vesnici, snad se Vám totéž nepřihodí, ale je nás už hodně co jsme takto dopadli, proto mé články, vysvětlení a obhajoba na našem webu.

S pozdravem Marek Švitorka