Čihadla budou mít svůj znak i vlajku

06.08.2020

Milí čtenáři staralysaprovsechny.cz,

je mi ctí Vám oznámit, že z iniciativy nás - obyvatel místní části Čihadel a také potřebou takového sebeurčení i malebností této lokality, vznikl ZNAK a VLAJKA Čihadel. 

Tato finální podoba je výsledkem hlasování občanů Čihadel, kteří si vybrali znak a vlajku z různých návrhu od heraldika pana Stanislava Kasíka. Zastupitelstvo schválilo tuto věc na zasedání obce jednomyslně. Naše obec se podílela na odměně heraldikovi v řádu 10 tis. Kč. Tento znak a vlajka nepodléhají schválení poslanecké sněmovny, jelikož se nepřidělují obci, ale pouze místní části obce. 

Těšíme se až bude znak zvěčněn na štítové stěně naší hospůdky Pod Kaštany.

člen kandidátky staralysaprovsechny.cz Jakub Lejnar