CHCETE VÝROBNÍ A SKLADOVACÍ HALU V LOKALITĚ MOKŘAD A TŮNÍ HLADOMĚŘ?

13.01.2020

KOALICE BOHUŽEL ANO, POJĎME TEDY USPOŘÁDAT REFERENDUM, AŤ ROZHODNE CELÁ OBEC!

Jedinečná lokalita naší obce přístupná pro extenzivní, neorganizovanou relaxaci našich obyvatel, která může být výstavbou výrobní haly nenávratně zničena. V současném zastupitelstvu obce je ze 7 zastupitelů 5 pro záměr: prodat za výše uvedeným účelem. Těchto 5 zastupitelů tvoří koalici a co potřebují si odhlasují! 1 z nich má enormní zájem o koupi tohoto pozemku a netají se realizací svého podnikatelského záměru, tj. rozšíření firmy a výroby a s tím spojené (výstavba výrobní a skladovací haly až do 70% velikosti pozemku, pronájem dalším subjektům, hluk a zvýšená kamionová dopravní obslužnost těchto firem). 

Z územních plánů je jasně patrné, že předchozí zastupitelé (ve funkci 2015-2018) vědomě či nevědomě změnou územního plánu poškodili obec a slib být dobrým hospodářem. Protože převedli část lukrativní lokality na bydlení Z13 na méně cenné území Z17 pro výrobu a skladování. Obec zde mohla mít 3 stavební parcely (a to i se zdarma zbudovanou přístupovou cestou) v dnešní hodnotě celkem kolem 5 milionu Kč. Místo toho chtějí prodat pozemek na výrobu za odhadní cenu. Což bude cca 1/3, to je skandální! Prodejem bude obec poškozena (kromě haly) o 3 mil. Kč.

Děkujeme za vaše podpisy, toto si musíme rozhodnout všichni!                                             MŠ a JH