Autobusy na pokračování ...

19.03.2019

Milí čtenáři,

obrátil se na nás jeden z nově zvolených koaličních zastupitelů, který si nechce být jmenován a ani zaslaný email si nepřeje zveřejnit na našich stránkách. V rámci korektnosti tedy nebudeme jeho jméno zveřejňovat, nicméně musíme reagovat na jeho kritiku ohledně našeho příspěvku o přidání spoje na lince 431. Podle jeho názoru si celý úspěch s přidáním autobusů chceme přivlastnit i přesto, že je nám prý dobře známa jeho snaha situaci taktéž řešit. Abychom se vyhnuli možným pomluvám, nepravdám a výmyslům, uvedeme tedy skutečné informace, které vedly k přidání spojů na lince 431 i pro ty, kteří si snad myslí, že to pan starosta pro nás zařídil :-)

JH: "Ze svého působení na České zemědělské univerzitě jsem dobře znal člověka, který byl jedním ze zakládajících členů společnosti ROPID a taktéž byl jejím prvním generálním ředitelem. Požádal jsem ho proto, aby mi pomohl řešit problém s dlouhými intervaly mezi autobusovými spojení na lince 431. S jeho pomocí jsem oslovil generálního ředitele IDSK (což je obdoba ROPIDu pro středočeský kraj) a začal situaci řešit. S pracovníkem zodpovědným za tvorbu jízdních řádů pro oblast Nymburska jsme vytipovali vhodné časy nových spojů. Tento pracovník poté s konkrétními dopravci domluvil volné kapacity, z kterých vyšly dva přidané spoje. Hromadná doprava osob je však finančně nerentabilní a stát dopravcům přiznává náhradu za prokázané ztráty. V tomto případě byla ztráta na jeden spoj vyčíslena na cca 10 tis. měsíčně. Kraj, který dotuje celou linku 431, však již nebyl schopen tento náklad pokrýt. Obrátil jsem se proto na předsedu sdružení obcí Nymburska, do kterého všechny obce přispívají rovným dílem (v dnešní době 200 Kč za občana ročně) a požádal ho, aby toto sdružení převzalo platbu za přidané spoje. Po krátkém vyjednávání se toto podařilo."

Nejmenovaný zastupitel se do jednání vložil ve fázi, kdy již bylo vše dohodnuto s IDSK a zbývalo pouze zajistit finanční krytí pro přidané spoje. Oslovení IDSK v této fázi již bylo zcela zbytečné a navíc vyjednávání zkomplikovalo (protože se dotazovali kdo a proč je opět kontaktuje, když za obec Starou Lysou to již řeší s Janem Hromádkou), tzn. přidělalo to více škody než užitku. Taktéž, jak již bylo uvedeno, IDSK pouze organizuje dopravu, v žádném případě se tedy nemůže podílet na spolufinancování dopravní obslužnosti a případná známost nám v tomto případě ani nemohla pomoci.

Závěrem příspěvku bychom rádi uvedli, že těmito články si nechceme neprávem či právem přisuzovat něčí zásluhy za věci, které se zastupitelstvu povedli. Bereme to jako samozřejmost prosazovat zájmy našich občanů a s tímto jsme také do voleb šli. Příspěvkem jsme chtěli všem ukázat, jak vše probíhalo a že pravda je někde jinde než se povídá v obci a v našich hospůdkách, jako v mnohých případech.

 ... možná vás to tedy překvapí, ale pan starosta NEzařídil další spoje (prý to nikdy nešlo a dokonce ani letos nejel na jednání sdružení obcí - příprava ohňostroje v den konání lampiónového průvodu byla jistě důležitější) a NE opravdu NEchtěl postavit školku a NE opravdu NEchtěl na ni žádat dotace ... 

... bohužel se dozvídáme jaké zásluhy na tom všem má, že nám ji postavil a ještě zařídil dotace!

Opoziční zastupitelé Jan Hromádko a Marek Švitorka