Autobusy na pokračování - díl 3.

25.03.2019

Stejně jako v předchozím případě, v rámci korektnosti a slušného chování budeme reagovat na telefonní hovor od pana starosty. V telefonátu jsem byl nevybíravým způsobem označen mimo jiné za lháře, když jsme na našich stránkách uvedli informaci, že se pan starosta nezúčastnil na podzim jednání sdružení obcí okresu Nymburk. Při uvedení informace jsem vycházel z rozhovoru s panem starostou dva dny před jednáním, kdy mě požádal, zda bych tam nemohl jet, protože jemu se to nehodí a nebude mít čas. Bohužel v daný okamžik jsem byl pracovně vytížen a nebyl jsem schopen během dvou dnů přeorganizovat svoje pracovní povinnosti. Další informace, z které jsem vycházel, byla ta, že jednání probíhalo v Poděbradech od 16:00 a starostu jsem viděl (nejen já) v 17:15 při přípravě ohňostroje na lampiónový průvod. Vzhledem k potřebnému času dojezdu do Staré Lysé a uvedených informací bylo hodně pravděpodobné, že se pan starosta jednání nezúčastnil. Z nedostatku důkazů však nemůžeme rozporovat tvrzení pana starosty, že na jednání byl a podepsal prezenční listinu (pokud tam opravdu byl, tak ji podepsal a odjel).

Každopádně můžeme potvrdit, že jednání bylo zaměřeno na odsouhlasení příspěvku za občana (200 Kč za osobu placenou všemi obcemi v okrese Nymburk). Jednání, které mohlo výrazným způsobem přispět k prosazení požadavku na přidání autobusů do naší obce, mělo probíhat neformálně. Starosta v tomto případě neprojevil, žádnou snahu vyvolat neformální jednání o autobusech do Staré Lysé, ani neprojevil žádnou jinou snahu na zvýšení pravděpodobnosti přidání autobusů.

Smutné je, že pan starosta místo toho, aby projevil sebemenší dík, za to, že se nám podařilo dojednat jak technickou, tak i ekonomickou stránku přidání autobusů do naší obce, jen nás hrubě a vulgárně osočuje, že o něm všude lžeme. Přiznáváme, že nemůžeme prokázat, zda pan starosta na jednání byl či nebyl, toto si každý z Vás může domyslet sám. Pro nás jako opozici je podstatné to, že pro přidání autobusů pan starosta neudělal nic a i v dalších věcech za něj konají ostatní zastupitelé, aby se věci posunuly dál.

Jan Hromádko a Marek Švitorka