2. únor = Světový den mokřadů

31.01.2020

2. února si na celém světě připomínáme Světový den mokřadů. Ten označuje datum podepsání Úmluvy o mokřadech, majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva, nazývané také Ramsarská úmluva. Při této příležitosti Česká společnost ornitologická organizuje sérii vycházek zaměřenou na poznávání vodních druhů ptáků a význam našich mokřadů pro jejich zimování a tah.

Navštivte mokřady a poznejte jejich ptačí obyvatele! 

více na www.birdlife.cz/pozvanka-na-vychazky-ke-svetovemu-dni-mokradu-2020/