Nejaktuálnější příspěvky:

rádi bychom Vás informovali, že dne 18. 2. 2020 obecní zastupitelstvo splnilo svojí zákonnou povinnost a usnesením přijalo návrh přípravného výboru na referendum ohledně prodeje pozemku k výstavbě výrobní haly v lokalitě Mokřady. I přes to, že zastupitelstvo nemělo jinou možnost než referendum vyhlásit, hlasoval pan starosta hlasovat proti usnesení...

Doplnění z 20.2. - na žádost našeho čtenáře (pana starosty) doplňujeme, že níže se jedná o částky v hrubých příjmech. Přišlo nám to logické, vždy se odměny uvádějí v hrubém i viz tabulka odměn v pdf níže. Dále nás informoval o tom, že je rád, že mu děláme reklamu. Jeho radost z našich článků nás samozřejmě těší.

jak jsme vám slíbili, zveřejňujeme tímto audionahrávku o diskuzi nás zastupitelů a hlasování ve věci vypsání záměru na prodej obecního pozemku na mokřadech, o který má enormní zájem jeden ze zastupitelů. Abychom předešli obviňování - bod jednání č.7 z 10.12. je na nahrávce MP3 celý, tzn. žádné ... vytažení z kontextu, žádné stříhání, žádné...

2. února si na celém světě připomínáme Světový den mokřadů. Ten označuje datum podepsání Úmluvy o mokřadech, majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva, nazývané také Ramsarská úmluva. Při této příležitosti Česká společnost ornitologická organizuje sérii vycházek zaměřenou na poznávání vodních druhů ptáků a význam našich...

Bylo nebylo - u lesa stála malá, pěkná víska. Lidé v ní žili - někdy šťastně, někdy nešťastně, jak už to bývá. Měli ti lidé svoje hospodáře. Sedm jich měli. Jeden z nich přišel s nápadem, že by bylo dobré vyzdobit vesnici spoustou růžových prasátek. A byl to člověk čilý, tedy hned dal nápad na seznam jiných nápadů a rychle...

tímto vám sdělujeme, že včera tj. 20.1. byl řádně a se všemi náležitostmi podán návrh na referendum ohledně prodeje sporného pozemku na Mokřadech "připraveného" v ÚP 2018 jako výrobní a skladovací. Chceme dementovat 2 lži, které kolují obcí. 1) Starosta se již vícekrát vyjádřil, že referendum neudělá a nevyhlásí - takové jednání by bylo...

Přehled našich a společných úklidů obce Stará Lysá a okolí za uplynulý rok 2019

Pokud má u nás v obci občan přání nebo podnět a obrací se s ním na starostu - setkává se často s velmi nevlídným až arogantním jednáním, s opomíjením základní slušnosti. Pan starosta Vančík neváhá člověka napadat, urážet a ponižovat.

je mi potěšením Vám sdělit, že po nelehké a zbytečně zdlouhavé komunikaci se současnou koalicí v obci, se nám jako opozici podařilo konečně prosadit zrealizování bezpečného a kvalitního dětského hřiště u fotbalového hřiště. Jsem rád, že mé schůzky s firmou PICCOLINO nebyly zbytečné a nenaplnil se tak scénář některých zastupitelů, že toto hřiště je...

Na posledním jednání zastupitelstva konaného 13. 11. 2019 a v návaznosti po jednohlasném odhlasování mimořádných prémií zaměstnancům obce v celkové výši 84 tisíc Kč navrhl zastupitel Petr Vojtěch také udělení mimořádné prémie starostovi "za školku".

pro připomenutí a vaši informovanost o nastávajícím víkendu bude po obci chodit objednaný kominík Evžen. Sportovci budou v SO dopoledne sbírat železo a také se pojedou v sobotu v 15:30 utkat s fotbalisty do Kounic. Nejen pro malé se bude konat opakování loni povedené drakiády v sobotu po 14h na kopci za "srnčákem" ... hezký víkend všem.