Ve středu 22.1. se koná VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, od 18h v hasičárně.


Nejaktuálnější příspěvky:

tímto vám sdělujeme, že včera tj. 20.1. byl řádně a se všemi náležitostmi podán návrh na referendum ohledně prodeje sporného pozemku na Mokřadech "připraveného" v ÚP 2018 jako výrobní a skladovací. Chceme dementovat 2 lži, které kolují obcí. 1) Starosta se již vícekrát vyjádřil, že referendum neudělá a nevyhlásí - takové jednání by bylo...

Přehled našich a společných úklidů obce Stará Lysá a okolí za uplynulý rok 2019

Pokud má u nás v obci občan přání nebo podnět a obrací se s ním na starostu - setkává se často s velmi nevlídným až arogantním jednáním, s opomíjením základní slušnosti. Pan starosta Vančík neváhá člověka napadat, urážet a ponižovat.

je mi potěšením Vám sdělit, že po nelehké a zbytečně zdlouhavé komunikaci se současnou koalicí v obci, se nám jako opozici podařilo konečně prosadit zrealizování bezpečného a kvalitního dětského hřiště u fotbalového hřiště. Jsem rád, že mé schůzky s firmou PICCOLINO nebyly zbytečné a nenaplnil se tak scénář některých zastupitelů, že toto hřiště je...

Na posledním jednání zastupitelstva konaného 13. 11. 2019 a v návaznosti po jednohlasném odhlasování mimořádných prémií zaměstnancům obce v celkové výši 84 tisíc Kč navrhl zastupitel Petr Vojtěch také udělení mimořádné prémie starostovi "za školku".

pro připomenutí a vaši informovanost o nastávajícím víkendu bude po obci chodit objednaný kominík Evžen. Sportovci budou v SO dopoledne sbírat železo a také se pojedou v sobotu v 15:30 utkat s fotbalisty do Kounic. Nejen pro malé se bude konat opakování loni povedené drakiády v sobotu po 14h na kopci za "srnčákem" ... hezký víkend všem.

pro ty co netrpělivě vyhlíží dokončenou lávku (21.4. měla být dle SOD). Máme aktuální informaci ze včerejšího jednání ZO: realizátor Martin Novotný panu starostovi včera slíbil, že lávku dokončí v pátek 17.5.2018 a penále dle SOD je si vědom.

je mi potěšením vás pozvat na pálení čarodějnic. Bude probíhat na dvou místech viz pozvánky níže ...

Tímto děkujeme všem účastníkům akce Ukliďme Česko, která se konala 6.4.2019

Stejně jako v předchozím případě, v rámci korektnosti a slušného chování budeme reagovat na telefonní hovor od pana starosty. V telefonátu jsem byl nevybíravým způsobem označen mimo jiné za lháře, když jsme na našich stránkách uvedli informaci, že se pan starosta nezúčastnil na podzim jednání sdružení obcí okresu Nymburk. Při uvedení informace jsem...

obrátil se na nás jeden z nově zvolených koaličních zastupitelů, který si nechce být jmenován a ani zaslaný email si nepřeje zveřejnit na našich stránkách. V rámci korektnosti tedy nebudeme jeho jméno zveřejňovat, nicméně musíme reagovat na jeho kritiku ohledně našeho příspěvku o přidání spoje na lince 431. Podle jeho názoru si celý úspěch s...

chceme Vás informovat, že od 11. 3. 2019 je možné na lince 431 využívat nové autobusové spojení v dopoledních hodinách. Konkrétně autobus odjíždí v 10:36 z Lysé nad Labem - nádraží a přijíždí v 10:46 do Staré Lysé, naopak jede v 11:06. V září 2019 po opravě nadjezdu v Lysé nad Labem bude přidán ještě další autobus s odjezdem...