Nejaktuálnější příspěvky:

Kvůli nařízením vlády se ruší také hromadné uklízecí akce Ukliďme Česko. Přesto děkujeme všem spoluobčanům ze Staré Lysé, kteří se podílejí na úklidu v obci a okolí. Všichni můžeme občas vzít igelitovou tašku a uklidit, co potkáme.

rádi bychom vám připomněli, že dne 2. a 3. 10. 2020 se společně s volbami do krajského zastupitelstva bude konat i místní referendum o prodeji pozemku v lokalitě mokřadu Hladoměř.

Katka a Petra začínají pořádat VÝTVARKU ve Staré Lysé. První informační schůzka se uskuteční 22.září v 16:45 v hasičárně. Moc se na vás těší, tak doražte!

Navzdory prázdninovému času s v naší obci děje dost věcí. Tímto bych ráda upozornila na dlouhodobý záměr některých členů zastupitelstva umístit sběrný dvůr v blízkosti fotbalového hřiště, nedaleko čističky, přesto, že si v minulosti odsouhlasili lokalitu "za Agátou". Dle mého názoru nejde o šťastně vybraný prostor - jedná se o klidnou, zelenou...

Na stránkách obce se objevil celkem obsáhlý výčet výsledků práce zastupitelstva viz tento soubor ...

Tento můj druhý příspěvek ohledně přijímání dětí do školky ve Staré Lysé vznikl, zejména jako reakce na zasedání zastupitelstva obce Stará Lysá ze dne 10. 6. 2020, kde se na můj návrh situace ohledně přijímání, či spíše nepřijímání dětí ze Staré Lysé řešila.

Je skvělé, že v této nelehké době se dokážeme semknout. Obrovská solidarita je vidět ze všech koutů Staré Lysé i Čihadel. Kdo má stroj, ten se snaží pomoci. Šijí jednotlivci, rodiny, ale i spolky. Například Spolek Život Stará Lysá šije roušky pro všechny a trochu zápasí s nedostatkem materiálu. Rádi by vás poprosili, zda někdo nemá přebytek plátna...

Nikoho jistě nepřekvapí, že za současné situace nebudou probíhat plánované akce - t.j. Ukliďme Česko. Rovněž odpadá plánované čištění hasičské nádrže za účelem záchrany populace čolka. Péče o nádrž proběhne pravděpodobně v září 2020.

Důležité upozornění: Sportovní ples 14.3. je kvůli nařízení vlády týkajícího se koronaviru ZRUŠEN! Náhradní termín plesu bude v nejbližším možném dubnovém termínu. Děkujeme za pochopení.

rádi bychom Vás informovali, že dne 18. 2. 2020 obecní zastupitelstvo splnilo svojí zákonnou povinnost a usnesením přijalo návrh přípravného výboru na referendum ohledně prodeje pozemku k výstavbě výrobní haly v lokalitě Mokřady. I přes to, že zastupitelstvo nemělo jinou možnost než referendum vyhlásit, hlasoval pan starosta hlasovat proti usnesení...

Doplnění z 20.2. - na žádost našeho čtenáře (pana starosty) doplňujeme, že níže se jedná o částky v hrubých příjmech. Přišlo nám to logické, vždy se odměny uvádějí v hrubém i viz tabulka odměn v pdf níže. Dále nás informoval o tom, že je rád, že mu děláme reklamu. Jeho radost z našich článků nás samozřejmě těší.

jak jsme vám slíbili, zveřejňujeme tímto audionahrávku o diskuzi nás zastupitelů a hlasování ve věci vypsání záměru na prodej obecního pozemku na mokřadech, o který má enormní zájem jeden ze zastupitelů. Abychom předešli obviňování - bod jednání č.7 z 10.12. je na nahrávce MP3 celý, tzn. žádné ... vytažení z kontextu, žádné stříhání, žádné...